Tarnybiniai nusižengimai

Sukurta 2014.01.24 / Atnaujinta 2018.01.30 16:18

2017 m. už tarnybinius nusižengimus buvo skirtos šios nuobaudos:

  • 1 valstybės tarnautojui - papeikimas,
  • 1 valstybės tarnautojui – griežtas papeikimas,
  • 1 valstybės tarnautojui – diplomatinio rango pažeminimas.

2016 metais vienam valstybės tarnautojui buvo skirta tarnybinė nuobauda – pastaba, vienam – papeikimas, ir vienam valstybės tarnautojui buvo skirta tarnybinė nuobauda – griežtas papeikimas.