Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS NUOLATINĖ ATSTOVYBĖ PRIE TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ VIENOJE

Adresas: Opernring 5/4, 1010 Vienna, AUSTRIA

plačiau »

Tel. +43 1 710 9780
Faksas +43 1 710 9759
El. paštas

ESBO Ekonominės-aplinkosauginės dimensijos įgyvendinimo susitikime pranešimą skaitė Lietuvos susisiekimo viceministras A. Šliupas

Sukurta 2016.10.19 / Atnaujinta 2016.10.19 07:23
   ESBO Ekonominės-aplinkosauginės dimensijos įgyvendinimo susitikime pranešimą skaitė Lietuvos susisiekimo viceministras A. Šliupas
   ESBO Ekonominės-aplinkosauginės dimensijos įgyvendinimo susitikime pranešimą skaitė Lietuvos susisiekimo viceministras A. Šliupas

   Spalio 17-18 dienomis ESBO būstinėje Vienoje įvyko Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) Ekonominės-aplinkosauginės dimensijos (EAD) įgyvendinimo susitikimas. Šio  renginio tikslas -  ESBO valstybių dalyvių įsipareigojimų peržiūra EAD, siekiant stiprinti dialogą ir bendradarbiavimą tarp valstybių pagrindinėmis šios dimensijos temomis.

   Šiais metais pagrindinis dėmesys buvo skirtas ESBO įsipareigojimų gero valdymo srityje peržiūrai.  Pirmą renginio dieną nagrinėtos kovos su korupcija ir įstatymų viršenybės, gero valdymo transporto srityje ir prekybos palengvinimo, gero aplinkosaugos valdymo temos. Antrą renginio dieną aptartas bendradarbiavimo stiprinimas energetikos srityje, tvarios plėtros skatinimas, siekiant stiprinti saugumą ir stabilumą regione, diskutuota dėl ESBO EAD stiprinimo ir pasirengimo Hamburgo Ministrų tarybos susitikimui.

   Renginyje dalyvavo Lietuvos susisiekimo viceministras A. Šliupas. Sesijoje, skirtoje gero valdymo, transporto ir prekybos palengvinimo klausimams, viceministras skaitė pranešimą „Transporto jungiamumo stiprinimas per bendradarbiavimą ir gerą valdymą“. A. Šliupas pabrėžė, jog 2011 m. Lietuvos pirmininkavimo ESBO metu vienas pagrindinių  prioritetų buvo darnaus transporto plėtra. Jis pažymėjo, jog Lietuva siekia prisidėti prie ESBO įsipareigojimų transporto srityje tolesnio įgyvendinimo, ypatingą dėmesį skirdama transporto, sienų kirtimo palengvinimo, aplinkosaugos ir klimato kaitos klausimų sprendimui.

   2011 m. Vilniuje priimta ESBO Ministrų tarybos deklaracija dėl ESBO transporto dialogo stiprinimo pripažino saugių transporto tinklų ir tvarios transporto plėtros svarbą plėtojant ekonominį bendradarbiavimą ir saugumą ESBO regione. “Iniciatyvos, skirtos pašalinti kliūtis, palengvinti sienos kirtimą tarp Europos Sąjungos ir jos kaimynių, kuriant integruotus transporto ryšius ir mažinant kenksmingą transporto poveikį aplinkai, prisideda prie regiono  konkurencingumo, pasiekiamumo ir patrauklumo didinimo” - teigė viceministras A. Šliupas.

   Viceministras taip pat pristatė Lietuvos gerąją patirtį įgyvendinant „Rail Baltica“ projektą. Šios traukinių vėžės tikslas - sujungti Baltijos ir Europos Sąjungos šalių geležinkelių tinklą, sustiprinti socialinę, ekonominę ir teritorinę sanglaudą ir prisidėti prie bendros Europos transporto erdvės sukūrimo. „Projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimas pateikia trijų Baltijos valstybių gero regioninio bendradarbiavimo pavyzdį. Svarbu nekurti naujo biurokratinio sluoksnio projektui įgyvendinti, tačiau trims valstybėms išnaudoti jau esamas struktūras ir institucijas,“- akcentavo viceministras.

   ESBO Ekonomikos ir aplinkosaugos dimensijos įgyvendinimo metiniame susitikime dalyvavo šios organizacijos valstybės dalyvės, ESBO Ekonomikos ir aplinkosaugos koordinacinis biuras, ESBO lauko misijų atstovai, ESBO partneriai, kitų tarptautinių organizacijų atstovai. 

   Naujienlaiškio prenumerata